camerade قانون آمادگی برگزاری اخبار اجتماعی

camerade: قانون آمادگی برگزاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی هورمون درمانی در زنان با خطر ناشنوایی همراه است

محققان دریافتند شیوه هورمون درمانی در زنان بعد از سن یائسگی با ریسک بالای از بین رفتن شنوایی همراه است.

هورمون درمانی در زنان با خطر ناشنوایی همراه است

هورمون درمانی در زنان با خطر ناشنوایی همراه است

عبارات مهم : همراه

محققان دریافتند شیوه هورمون درمانی در زنان بعد از سن یائسگی با ریسک بالای از بین رفتن شنوایی همراه است.

به گزارش مهر، مطالعات قبلی نشان داده اند یائسگی ممکن است موجب زیاد کردن ریسک از بین رفتن شنوایی شود که احتمالا ناشی از کم کردن میزان جریان استروژن در خون است و هورمون درمانی ممکن است با جایگزینی استروژن، روند کم کردن شنوایی را کُند نماید.

هورمون درمانی در زنان با خطر ناشنوایی همراه است

محققان بیمارستان زنان بریگهام بوستون ارتباط بین اوضاع یائسگی، هورمون درمانی خوراکی و ریسک میزان از بین رفتن شنوایی را در ۸۰,۹۷۲ زن از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ بررسی کردند.

در طول مدت مطالعه، ۲۳ درصد شرکت کنندگان دچار از دست دادن شنوایی شدند. محققان دریافتند هیچ ارتباط قابل توجهی بین اوضاع یائسگی و خطر از دست دادن شنوایی وجود نداشت.

محققان دریافتند شیوه هورمون درمانی در زنان بعد از سن یائسگی با ریسک بالای از بین رفتن شنوایی همراه است.

آنها دریافتند استفاده از هورمون درمانی بعد از یائسگی با ریسک بالای ناشنوایی مرتبط بود و این خطر با زیاد کردن طول مدت استفاده از این نوع درمان، زیاد کردن می یابد.

واژه های کلیدی: همراه | درمانی | محققان | هورمون | استفاده | سن یائسگی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs