camerade قانون آمادگی برگزاری اخبار اجتماعی

camerade: قانون آمادگی برگزاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از شدت بی‎اخلاقی در مناظره‎ها لرزیدم/ خشت کجِ بی اخلاقی در انتخابات 88 گذاشته شد ، آخوندی

وزیر راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود نوشت: «مردم، دوره گذشته را فراموش نکرده‌اند. فکر نمی‌کنم کسی دوست داشته باشد به دوره‌ی گذشته باز گردد».

از شدت بی‎اخلاقی در مناظره‎ها لرزیدم/ خشت کجِ بی اخلاقی در انتخابات 88 گذاشته شد ، آخوندی

آخوندی: از شدت بی‎اخلاقی در مناظره‎ها لرزیدم/خشت کجِ بی اخلاقی در انتخابات 88 گذاشته شد

عبارات مهم : اخلاقی

وزیر راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود نوشت: «مردم، دوره گذشته را فراموش نکرده اند. فکر نمی کنم کسی دوست داشته باشد به دوره ی گذشته باز گردد».

به گزارش خبرآنلاين، عباس آخوندی در یادداشتی با عنوان «من هنوز یک رای دارم» در کانال تلگرامي خود نوشت: آخرین مناظره را در یکی از ستادهای انتخاباتی آقای روحانی در میان جمعی از مردم عزیز دیدم. تصویر العمل آنان ترکیبی از شور و هیجان و بهت و سکوت بود. یک لحظه امید به قدرت جنگندگی و توان مدیریت شخصیت هایی که دوستشان دارند و یک لحظه بهت و سکوت و یا هو و انکار در برابر اتهام های بی محابا به آنان.

از شدت بی‎اخلاقی در مناظره‎ها لرزیدم/ خشت کجِ بی اخلاقی در انتخابات 88 گذاشته شد ، آخوندی

من همانجا از شدت بی اخلاقی برخود لرزیدم. با خود می اندیشیدم که آیا برگزاری انتخابات به این گونه می تواند امید اجتماعی به اصلاح را در میان مردم زنده کند؟

به مردم حق می دادم که به زمین و وقت بدگمان و به هیچ چیز ایمان نداشته باشند. مردم خوب به یاد دارند که این خشت کج، در انتخابات 1388 گذاشته شد که رییس جمهور پیشین آن سخنان حقیر را بر زبان آورد و به قدرت رسید. اینک تیم عملیاتی او در ستاد دیگری و با نام دیگری گردِ هم جمع شده است اند و از اندوخته ها و خشت های آن دوره، سکویی برپا کرده اند و تیزتر می پرانند و تیزتر می رانند. آیا نکنند؟ چون آن دوره پیروز شده است اند.

وزیر راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود نوشت: «مردم، دوره گذشته را فراموش نکرده‌اند. فکر نمی‌کنم کسی دوست داشته باشد به دوره‌ی گذشته باز گردد».

با این وجود، کارایی روش های تخریبی و پوپولیستی این حضرات بسیار کمتر از معلمِ پیشین آنان هست. محیط هم عوض شده است هست. مردم به ترفندهای این حضرات آگاهند. فرض را بر ناآگاهی مردم گذاشتن، بزرگترین خطایی است که حضرات می کنند. پوستینی هم که عوض کرده اند قدرت پوشش هویت پیشین آنان را ندارد. لذا، دم خروس که هیچ، خود خروس آشکارا مشهود هست. الان همه می دانند که با خودِ طرف، طرفند و نه هر کس دیگری.

نکته دیگر هم ناشی بودن و عدم مهارت این حضرات در بکارگیری ترفندهای معلم پیشین هست. او که آن ژست ها را می گرفت، تمام حرکات و سکنات و اقداماتش با هم سازگاری داشت. این حضرات بسیار ناشی هستند. این ناشی گری، باعث بروز این اوضاع دلزنک شده، که هیچ کس نمی پسندد و مردم را ازهمه چیز زده کرده است.

به گمان من چیرگی آنان در این دوره، به دو علت سخت می رسد. یکی آگاهی مردم و دیگری فهم مردم از قدرتِ رایی که در اختیار دارند. در نهایت مردم، دوره گذشته را فراموش نکرده اند. فکر نمی کنم کسی دوست داشته باشد به دوره ی گذشته باز گردد. حتی خود این حضرات هم که می خواهند آن دوران را بازگردانند، جرأت نمی کنند این عنوان را آشکارا بر زبان جاری سازند.

از شدت بی‎اخلاقی در مناظره‎ها لرزیدم/ خشت کجِ بی اخلاقی در انتخابات 88 گذاشته شد ، آخوندی

مردم می دانند، عدم حضور و منفعل شدن، پاداش قابل قبولی به همین افرادی هست، که بی اخلاقی را در کشور عزیزمان ایران بنیان گذاشته اند. بنابراین اگر از بی اخلاقی بیزاریم با رای ندادن به جنگ آن برویم. با آرام از کنارِ آن گذشتن به آن پاداش خواهیم داد.

آقای داریوش کاردان در آخر همان جلسه که دلواپس خروج جمعیت از جلسه بود، بخوبی گفت که ما نیازی به کارناوال نداریم. ما با رأیمان در 29 اردیبهشت پاسخ این حضرات را خواهیم داد.

وزیر راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود نوشت: «مردم، دوره گذشته را فراموش نکرده‌اند. فکر نمی‌کنم کسی دوست داشته باشد به دوره‌ی گذشته باز گردد».

واژه های کلیدی: اخلاقی | انتخابات | عباس آخوندی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs